Blog

Dusíkaté látky v jezírku s kapry Koi – Díl 2. Dusitany NO₂⁻ a dusičnany NO₃⁻

Dusitany – NO₂, také označované jako nitrit se v jezírku vyskytují jako meziprodukt biochemické oxidace amoniakálního dusíku, tedy činností aerobních bakterií při nitrifikaci nebo biochemickou redukcí dusičnanů (NO₃⁻). Dusitany (NO₂⁻), jsou však chemicky velmi labilní a snadno se oxidují nebo redukují a v ideálních podmínkách se vyskytují ve velmi nízkých koncentracích. Pokud je v jezírku naměříme ve vyšších […]


Dusíkaté látky v jezírku s kapry Koi – Díl 1. Amoniak NH₃

Dusíkaté látky se v jezírku vyskytují v několika formách, z nichž polovina je pro ryby toxická. Produkce a přeměna toxických forem dusíku na netoxické, je základním prvkem chemismu vody systému jezírka.