Blog

Využití soli (NaCl) v chovu japonských kaprů KOI:

Sůl, tedy chlorid sodný (NaCl), se v chovu ryb používá z mnoha důvodů. V chovu KOI jde o silně diskutované téma, protože používání soli stejně jako jakéhokoli léčiva, má řadu pozitivních efektů, ale může mít i zřetelné negativní účinky. Jak na ryby, tak i na biochemické procesy v jezírku. Rovněž korozivní účinky soli na technologiích jezírka, nejsou při dlouhodobém […]


Dusíkaté látky v jezírku s kapry Koi – Díl 2. Dusitany NO₂⁻ a dusičnany NO₃⁻

Dusitany – NO₂, také označované jako nitrit se v jezírku vyskytují jako meziprodukt biochemické oxidace amoniakálního dusíku, tedy činností aerobních bakterií při nitrifikaci nebo biochemickou redukcí dusičnanů (NO₃⁻). Dusitany (NO₂⁻), jsou však chemicky velmi labilní a snadno se oxidují nebo redukují a v ideálních podmínkách se vyskytují ve velmi nízkých koncentracích. Pokud je v jezírku naměříme ve vyšších […]


Dusíkaté látky v jezírku s kapry Koi – Díl 1. Amoniak NH₃

Dusíkaté látky se v jezírku vyskytují v několika formách, z nichž polovina je pro ryby toxická. Produkce a přeměna toxických forem dusíku na netoxické, je základním prvkem chemismu vody systému jezírka.