Technologie jezírka

Srdcem každého jezírka je technologie. Výkonná a správně nainstalovaná technologie zajistí stabilní provoz a příjemnou obsluhu jezírka. Rozumíme technologiím. Využijte naše know how a dlouholeté praktické zkušenosti.

Jaké technologie používáme?

Mechnická filtrace

Štěrbinový filtr: používáme pouze kvalitní štěrbinové filtry s velkokapacitním sítem o velikosti štěrbiny 300 a 200µm. Se dvěma nebo třemi nátoky, dle velikosti jezírka, s vysokým průtokem a s dostatečným prostorem na nečistoty.

Bubnový filtr: jde o automatické zařízení s řízeným provozem, kde čidlo reaguje na ucpání síta nečistotami a spustí oplachovací cyklus. Dojde k pročištění síta a odvodu nečistot. Filtr je řízen řídící jednotkou kde je možné konfigurovat provoz filtru a dalších zařízení (čerpadla, UV lampy, dmychadla), dle konkrétních podmínek jezírka a požadavků uživatele. Používáme pouze kvalitní bubnové filtry,  vždy osazené řídící jednotkou Senect zajutující stabilní provoz. Celý systém je řízen pomocí mobilní aplikace, takže máte provoz jezírka neustále pod kontrolou. Bubnové filtry odstraňují nečistoty již od velikosti 40µm.

Pásový filtr: Jde o mechanické předfiltry s automatickým provozem, řízeným oplachem a odvodem nečistot. Pracují podobně jako bubnové filtry, s tím rozdílem, že se nečistoty zachycují na mikrosítovém pásu, který se dle znečištění posune a opláchne. Opět je filtr řízen řídící jednotkou, kde je možné konfigurovat řadu parametrů. Používáme švýcarské nerezové filtry SmartPond, které jsou již z výroby osazeny řídící jednotkou Senect, která zajišťuje provoz s minimem poruch. Součástí je online monitoring provozu s řízením jezírka přes mobilní aplikaci.

Biologická filtrace

Bead filtr: tento typ filtrace často využíváme u koupacích jezírek společně se štěrbinovým, ale raději bubnovým filtrem. Bead filtr je výhodný v tom, že na malém prostoru získáme velkou biologickou a po zaběhnutí také mechanickou filtrační schopnost. Další výhodou je jeho velmi pohodlná a snadná údržba zpětným proplachem, kterou lze provádět ručně přes šesticestný ventil a nebo plně automaticky, pomocí šesticestného elektroventilu. Systém vždy doplňujeme dočišťovací zónou s Crystal-Bio, která je integrována přímo v jezírku.

MBBR filtr:  vhodný zejména do jezírek s kontinuálním provozem (i přes zimu) do zimovišť a odchoven, kde nedochází k dlouhodobému přerušení provozu. Principiálně jde o to, že ve filtrační komoře cirkulují pomocí vzduchu filtrační elementy, které jsou nosiči biofilmu nitrifikačních bakterií. Bakterie zde velmi dobře prosperují, mají neustálý přísun čerstvé vody, živin a kyslíku, který potřebují ke své práci. Nevytváří se zde tzv. mrtvá místa, jako u klasických ponořených náplní, kde biofiltrace takřka neprobíhá. Jako filtrační náplně se používají filtrační elementy typu Kaldnes K1, Hellix, apod. Výhodou je nulová údržba – filtrační elementy se sami svým pohybem neustále čistí. Potřebuje čas k dokonalému zaběhnutí (až několik měsíců) a vyžaduje kontinuální provoz.

Filtr s ponořenou náplní: je klasický filtr s ponořenou náplní, který je stále velmi účinný. Lze s ním doplnit MBBR filtr nebo biologickou filtraci nechat pouze na něm. Pokud bude správně dimenzován a bude mít dostatečný průtok, filtrace bude velmi účinná. Jako náplně používáme bioakvacit v různých formách (desky, kostky, patrony). Popř. filtrační kartáče, Matala rohože apod.

Velkokapacitní filtr s náplní Crystal-Bio: tento typ filtrace používáme tam, kde je možné postavit velkokapacitní bezúdržbový filtr, s vysokou filtrační schopností. Výhodný je zejména u velkých koupacích jezírek a veřejných koupališť. Vyniká vysokou účinností, nulovou údržbou a možností vhodně začlenit filtr do designu jezírka. Náplní je filtrační materiál Crystal-Bio, což je materiál vyvinutý v Japonsku, který se vyznačuje velkým povrchem pro filtrační bakterie. Tento přírodní materiál je pro bakterie přátelštější než plastové materiály. Biofilm bakterií zde narůstá velmi rychle.

Skrápěný filtr: asi nejúčinnější typ biologické filtrace, voda protéká a prokapává přes filtrační materiály, dochází zde k ideálnímu styku filtrované vody s filtračními materiály a k rychlému nárůstu biofilmu nitrifikačních bakterií. Tento typ filtru se nejčastěji využívá v odchovnách ryb a zimovištích, ale není problém jej nainstalovat ani k jezírku. Výhodou tohoto filtru je, že zde kromě biologické dochází k odplynění vody, kdy se z vody odstraní přebytečný oxid uhličitý nebo plynný dusík, který bývá obsažen ve vodách z hlubokých vrtů. Zároveň se zde voda částečně prokysličuje.


Funkční prvky filtračního systému jezírka

Čerpadla

Řadu let používáme prověřená a spolehlivá německá čerpadla Badu Speck, zejména pro instalace s Bead filtrem v koupacích jezírkách. V ostatních jezírkových instalacích používáme čerpadla Blue Eco, která se osvědčila především svojí bezporuchovostí a možností řízení a regulace provozu. Vynikají velmi nízkými provozními náklady. Pokud potřebujeme velkoobjemová čerpadla používáme kvalitní celonerezová ponorná nebo trubková čerpadla německého výrobce Linn, které také vynikají nízkými provozními náklady.

Airlift

Alternativou k čerpadlům je tzv. airlift, což je hydropneumatické čerpadlo, jež využívá k čerpání vody proudu vzduchu dodávaného dmychadlem do potrubí.. Je to nejefektivnější čerpání vody z hlediska provozních nákladů a objemů přečerpané vody. Dokonale se hodí na velká jezírka v kombinaci s bubnovým filtrem a velkoobjemovým bilogickým filtrem. Airlifty vyrábíme a dodáváme pod značkou KOIPRO.

UV-C lampy

V našem portfoliu nabízíme jen kvalitní ponorné UV-C lampy renomovaného výrobce IGL, které instalujeme v samostatné komoře filtrace nebo v nátokovém potrubí. Další možností je použít PP nebo nerezového reaktoru, který se dá instalovat jako nízkotlaká průtočná UVC lampa. Tyto UVC lampy jsou takřka bezporuchové a dosahují vynikajících výsledků v úpravě jezírkové vody.

Dmychadla

K nadlepšení kyslíkové bilance v jezírku nebo ve filtraci používáme kvalitní japonská dmychadla Secoh nebo dmychadla KOIPRO, které dodáváme včetně servisu a náhradních dílů.

Řídící jednotky-Senect

Monitoring a řízení provozu jezírka zajišťujeme pomocí systému Senect, který dokáže monitorovat a řídit chod celého systému, včetně monitoringu základních fyzikálně chemických parametrů. Díky mobilní aplikaci můžete sledovat a ovládat vaše jezírko kdekoli, kde budete připojeni k internetu. Jako další možnost nabízíme individuální řešení na míru pomocí PLC systému Simatic, kde lze monitorovat a řídit téměř vše.