Průběh realizace jezírka

Možná tušíte, jak může stavba jezírka probíhat. Vždy je to množství těžké práce a řešení řady problémů. Nakonec se však z počáteční nevzhledné jámy vyklube to, po čem jste toužili. Vaše zahradní jezírko.

V následujících bodech vám postup realizace stručně přiblížíme.

Plánovací fáze, která zahrnuje jednání s investorem, vytvoření cenové nabídky a projektové dokumentace stavby jezírka.

Přípravná fáze, kdy stavbu jezírka připravíme v sídle naší společnosti. V této fázi dochází k detailní přípravě a kompletaci všech komponentů a systémů jezírka, abychom v terénu nemuseli improvizovat

Zahájení stavby, jde o provedení zemních a stavebních prací a instalaci armatur a vedení, které budou v dalších fázích výstavby již zakryty. Tyto práce lze provést např. stavební firmou, s kterou již spolupracujete při stavbě domu. My dodáme veškerou dokumentaci a stavbu průběžně dozorujeme.

Pokládka jezírkové folie, zde dbáme na veškeré technologické požadavky a preciznost pokládky. Nechybí kontrola svarů a zkouška těsnosti napuštěním.

Instalace technologií, probíhá zejména instalace filtrační technologie, instalace monitorovacích a řídících systémů jezírka, elektroinstalace,instalace tepelného čerpadla apod.

Dekorační práce, v této fázi se rozhoduje o všem, protože jezírko dostává svůj vzhled a charakter. Jde především o kamenný obklad a zapojení jezírka do zahrady, instalaci dekoračních prvků, dřevěných mol, můstků apod.

Zkušební provoz, po napuštění jezírka dojde ke spuštění filtračního systému a všech dalších systémů. Seřídí se chod všech zařízení a nastartuje se proces biologické aktivace filtrace. Probíhají dokončovací práce a úklid staveniště. Zkušební provoz trvá cca 14 dní.

Předání díla, po uplynutí zkušebního provozu a naší jistotě, že vše funguje jak má, dojde k předání díla se všemi náležitostmi. Samozřejmostí je návod k obsluze a údržbě systému, včetně dokumentace k jednotlivým komponentům. Jezírko je dokončeno.