Koupací jezírko s žulovým obkladem

  • Kubatura 40m3
  • Návrh jezírka
  • Instalace ohraničení koupací zóny modřínovou fošnou
  • Skladba okrasného kamene a výsadba rostlin
  • Dodávka a instalace filtrační technologie
  • Pokládka fólie
  • Stavební práce
  • Elektroinstalace
  • Dokončeno 2022