Vortex-KOIPRO


Typ: Vortex | ID:


24 900 Kč vč. DPH

  • první stupeň filtrace v systému jezírka
  • efektivní usazování hrubších nečistot s účinností až 80%
  • s integrovaným kartáčovým předfiltrem pro zachycení nejjemnějších částic
  • nečistoty se usazují na dně filtru v usazovacím konusu
  • usazovací konus je napojen přímo na odkalovací potrubí
  • velký objem filtru zabraňuje ucpání, v případě velkého množství nečistot v jezírku (listí, řasy)
  • jednoduchá údržba pomocí odkalovacího ventilu
  • možné použít v čerpadlovém i gravitačním zapojení

Vortex KOIPRO 

Vortex s odstředivým tokem  je určen jako mechanické filtrační zařízení pro separaci nerozpuštěných částic ve vodě.  Voda je do vortexu přiváděna tangenciálně po stěně, čímž se vytvoří krouživý pohyb vody v nádrži. Odstředivá síla pomáhá usazování nejhrubších nečistot ve středu usazovacího konusu. Nejjemnější nečistoty zachytí kartáčový předfiltr, který je dostupný jako volitelné příslušenství. Voda je odváděna středovým odtokem.

Zachycené nečistoty sedimentují na dně konusu. Konus se odkaluje pomocí ventilu odkalovacího potrubí, které je umístěno pod dnem vortexu.

Účinnost vortexu s odstředivým tokem se pohybuje kolem 80% v závislosti na průtoku a struktuře částic.

Výhodou vortexu KOIPRO s krouživým tokem je nulová spotřeba el. energie, nulová poruchovost, jednoduchá obsluha, vysoká účinnost a nízká spotřeba oplachovací vody, v případě předřazení vortexu před bubnový filtr.

V jezírku s nižší obsádkou ryb nebo v koupacím jezírku, může být vortex KOIPRO s krouživým tokem jako hlavní mechanická filtrace. V jezírku s vyšší obsádkou ryb je vortex KOIPRO s krouživým tokem  využíván jako sedimentační zařízení před bubnovým filtrem, čímž šetří mechanické opotřebení bubnového filtru a snižuje spotřebu vody pro oplachování.

Příslušenství k vortexu:

  • kartáčový předfiltr KOIPRO

Vortex je vyroben z primárního PP (polypropylenu) bez přídavku recyklátu s UV stabilizací a prochází zkouškou těsnosti. O zkoušce těsnosti je vystaven certifikát.

Jsme výrobci vortexu KOIPRO, proto není problém vyrobit vortex na zakázku, dle Vašich požadavků.

Technické parametry

Vortex-KOIPRO
Celková výška ( mm ) 1200
Průměr ∅ (mm) 1200
Objem (l) 1000
Nátok D (mm) 160
Odtok D (mm) 160
Odkalování D (mm) 50
Průtok gravitace max. (m³/h) 25
Průtok čerpadlo max. (m³/h) 30